NetBüfe Tube Video
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Hukuka Aykırılık Bildirimi

Hukuka Aykırılık Bildirimleri Hakkında

NetBufe.COM, hukuka ve yasalara saygılı olduğu gibi, kamunun, iş ortaklarının ve üçüncü kişilerin fikri sınai haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı benimsemiştir.

NetBufe.COM, üyelerinin ve kullanıcılarının oluşturdukları içerik bakımından 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun”da tanımlanan “yer sağlayıcı”; kendi ürettiği içeriklerle ilgili olarak ise “içerik sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir.

NetBufe.COM’un, kullanıcılarının ve üyelerinin oluşturduğu içeriklerin ve site içeriğinde yer verilen diğer sitelere ve 3.kişilere ait içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü yoktur. NetBufe.COM, hukuka aykırı içerikler ile 3. Kişilerin haklarının ihlal edildiği düşünülen içeriklerde “UYAR ve KALDIR” yöntemini benimsemiştir. 

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) 

Kanun Numarası : 5846 

Kabul Tarihi : 5/12/1951 

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1951 Sayı : 7981 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 33 Sayfa : 49  

Ek Madde 4 – 

(Değişik üçüncü fıkra: 3/3/2004-5101/25 md.) Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister..."  

NetBufe.COM içerisindeki istenmeyen bir şekilde yer verilmiş bazı içeriklerin kişilik haklarını, fikri ve sınai hakları ihlal ettiği iddiasında olan gerçek ve tüzel kişiler, komşu veya bağlantılı hak sahipleri ya da meslek birlikleri,

    • İhlale konu içeriklerin URL adresi ve ihlale konu içeriğin konusunu,
    • Gerçek kişi ise kimliğini gösterir belge, tüzel kişi ise oda kayıt belgesi, meslek birliği ise yetkili kişinin imzası bulunan antetli bir talep yazısını,
    • Vekâletle işlem yapma yetkisi kullanılıyorsa vekâletnameyi,
    • Fikri ve sınai haklara ilişkin taleplerde hak sahibi olduğunu gösteren belgeyi,
    • Açık ad / ünvan ve açık iletişim adreslerini

Sunmak kaydıyla ve birlikte yönetişim çerçevesi içerisinde NetBufe.COM’un İLETİŞİM sayfasından veya aynı sayfada yazılı örnek e-posta adresimizden bildirim yapabilirler. Bu elektronik iletişim adresine ulaşan talep ve şikâyetler titizlikle incelenecek, gerekli görüldüğü takdirde ihlale konu linkler ve/veya içerikler NetBufe.COM sisteminden en kısa sürede çıkarılacak ve muhataba bilgi verilecektir.

NetBufe.COM

RSS